Conflicten oplossen met mediation

Heeft u een conflict in uw maatschap, met de belastingdienst of met uw familie over een nalatenschap? Dan kan mediation voor u de oplossing zijn. Onder begeleiding van een onafhankelijke en professionele conflictbemiddelaar, de mediator, probeert u samen met de andere partij een aanvaardbare oplossing te vinden voor het conflict. Mediation is een effectieve methode om een conflict op te lossen. Geschikt voor iedereen die geen langdurige juridische procedures wil en die durft te kiezen voor een èchte oplossing van hun conflict. Voordelen van mediation zijn dat de kosten vaak veel lager liggen dan bij procederen, er geen door de rechter opgelegde oplossing komt en er vaak veel sneller resultaten worden geboekt. Voorwaarde voor  mediation is wel dat beide partijen bereid moeten zijn om goed naar elkaar te luisteren en open met elkaar willen praten.

Medation in uw maatschap

Een maatschap ontstaat uit de behoefte om krachten te bundelen en kosten te delen. Bij de oprichting worden afspraken gemaakt op basis van de op dat moment geldende behoeften. Deze afspraken worden vastgelegd in een maatschapscontract. Als de situatie in de loop van de tijd verandert kan dat echter conflicten veroorzaken. Er is bijvoorbeeld onenigheid ontstaan over het te voeren beleid, het verschil in inzet, de zwaarte van het takenpakket of de dominantie van – of het niet goed functioneren van één van de maten. Loopt het conflict hoog op dan kunt u natuurlijk een gerechtelijke procedure beginnen. Maar dit werkt echter vaak averechts: u komt tegenover elkaar te staan en u vecht ieder met uw eigen advocaat voor uw eigen belang. De emoties én de kosten kunnen hierdoor hoog oplopen. U kunt ook voor mediation kiezen. U gaat dan samen op zoek naar een oplossing die voor u allen aanvaardbaar is. Omdat er tijdens de mediation ook ruimte is voor emoties, ontstaat er weer wederzijds begrip en kunnen zakelijke relaties hersteld worden. Zo kunt weer op goede voet verder, ook als u mocht besluiten om de maatschap te ontbinden.

Fiscale mediation

Heeft u een fiscaal geschil met de Belastingdienst? Ook dan is mediation mogelijk in de volgende gevallen:

  • Bij een geschil dat is ontstaan tijdens een controle of onderzoek
  • Als u een klacht heeft ingediend
  • Als u een bezwaarschrift heeft ingediend
  • Als u een beroepschrift heeft ingediend
  • In alle andere situaties waarin een geschil escaleert

Steeds meer geschillen die een particulier of een onderneming met de Belastingdienst heeft worden opgelost door middel van mediation. Het percentage van mediations die slagen ligt hoog: 75%!

De Belastingdienst probeert binnen zijn eigen organisatie zaken te selecteren die geschikt zijn voor mediation. Ook de belastingplichtige of diens adviseur kan mediation voorstellen aan zijn contactpersoon of de mediationcoördinator bij de Belastingdienst als hij van mening is dat een geschil met de Belastingdienst met mediation opgelost zou kunnen worden. Verder verwijzen de rechtbanken en gerechtshoven geschillen met de Belastingdienst waarin reeds beroep is ingesteld door naar mediation.

Mediation bij nalatenschappen

Ruzie over de verdeling van erfenissen komt in de beste families voor. U zit in een emotioneel proces door het verlies van uw dierbare, maar tegelijkertijd moet u ook rationele en praktische beslissingen nemen over de nalatenschap. Als er dan geen testament is of als u niet weet hoe uw dierbare het liefst alles geregeld had, maakt dat de afwikkeling er niet gemakkelijker op. Een goed opgesteld testament geeft echter ook geen garantie voor een vlekkeloze afwikkeling van de nalatenschap.

De emoties en familiebanden spelen hierin vaak een overgrote rol. Zeker bij samengestelde gezinnen is er vaak sprake van vaak complexe familierelaties. En als er sprake is van een familiebedrijf kunnen tradities een belangrijke rol spelen bij de verdeling van een nalatenschap. Door oud zeer kunnen conflicten ontstaan of opnieuw oplaaien. Erfgenamen kunnen de nalatenschap ook als hun laatste kans aangrijpen om alles wat scheef was in hun ogen recht te zetten of om alsnog hun gelijk te halen. De boel wordt dan flink op scherp gezet en de gemoederen kunnen flink oplopen.

Komt u samen niet tot een goede afwikkeling of verdeling van de erfenis, dan kunt u via de rechtbank aan een rechter vragen of hij een verdeling kan maken. Dat is wettelijk mogelijk. De rechter kijkt dan welke erfgenaam de meest redelijke visie heeft en hoe de erfenis verdeeld moet worden. U moet dan als erfgenaam uw gelijk bewijzen. Dit is echter meestal een langdurig en kostbaar traject. Mediation kan dan een veel beter alternatief zijn.

Wat wij voor u kunnen betekenen

In ons team zit een mediator die een door het MfN (voorheen NMI) geaccordeerde opleiding tot mediator heeft gevolgd en de kennistoets met goed gevolg heeft afgelegd. Bij FinaTax kunnen partijen in alle rust samen op zoek naar oplossingen. Wij brengen samen met u in kaart wat er nu precies speelt en waar de oorzaken hiervan liggen. Daarbij helpen wij u om de zaken op respectvolle wijze bespreekbaar te maken en zorgen wij er voor dat het belang van alle deelnemers even goed aan bod komt. Het probleem wordt altijd van meerdere invalshoeken belicht om te voorkomen dat u straks een oplossing heeft voor het verkeerde probleem. Alle mogelijke oplossingen passeren de revue, zodat u weloverwogen keuzes en afspraken kunt maken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over FinaTax of over onze dienstverlening op het gebied van estate planning? Neem dan contact met ons op voor direct antwoord op uw vraag. Of maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Mail naar info@finatax.nl en wij nemen direct contact met u op.