Estate planning: testament

Estate planning is een combinatie van testamenten, huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract en een schenkingsplan. Daar komt van alles bij kijken: fiscale gevolgen, juridische gevolgen (regelingen), sociale gevolgen (familiesfeer) en emotionele gevolgen (bij u zelf). Dat vraagt om een gedegen afweging, waarin u alle voor- en nadelen tegen elkaar kunt afzetten. Al u een goed testament wilt maken, is het van belang om eerst al uw vermogen en voorzieningen in kaart te brengen. Vervolgens is het van belang om goed te bepalen wat uw wensen zijn en hoe u deze het beste vorm kunt geven in uw testament. Voor die beste vorm wordt ook naar alle andere regelingen gekeken. Zoals uw samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, pensioenregelingen, levensverzekeringen, statuten van vennootschappen waarin u aandelen heeft of aandeelhoudersovereenkomsten. Zodra alles in kaart is gebracht, wordt er samen met u bepaald welke vermogensbestanddelen u aan wie wilt nalaten en onder welke voorwaarden. U wordt hierbij ook geadviseerd hoe u de nalatenschap fiscaal zo voordelig mogelijk kunt laten vererven. Zo wordt voorkomen dat uw erfgenamen niet meer erfbelasting verschuldigd zijn dan nodig is en wordt er optimaal gebruik gemaakt van de bestaande vrijstellingen en tarieven.

Ondernemerstestament

Een ondernemer zal niet willen dat na zijn dood een gezond bedrijf te gronde gaat door ruzie over de erfenis of doordat te veel belasting moet worden betaald. Hij/zij kan daarom een ondernemerstestament opstellen en zo regelen wie het bedrijf voortzet. De opvolger kan een kind zijn, maar ook een derde persoon van buiten de familie. Belangrijk is dat u dat per testament regelt. Regel ook wat er precies wordt overgenomen, wie de executeur testamentair wordt en welke aandelen tegen welke prijs worden overgenomen. Bepaal de periode waarin de opvolger de koopsom mag voldoen. En regel ook de erfenis van de overige erfgenamen zodanig dat de bedrijfsopvolging relatief eenvoudig kan verlopen. Laat met andere woorden het verloop van de erfenis niet aan het toeval over, maar leg dat zo veel mogelijk vast per testament.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Bij FinaTax denken wij graag met u mee. Als gecertificeerd estate planners kunnen wij u goed adviseren over de meest optimale invulling van uw testament voor uw persoonlijke situatie, ook op fiscaal gebied. En als de wet- en regelgeving, uw privé-situatie, uw vermogen of uw ondernemingsvorm verandert, denken we graag met u mee of alle onderdelen van het testament nog goed bij u passen of dat er misschien aanpassingen nodig zijn.

In de aanpak van FinaTax staat een goede, persoonlijke relatie met u voorop. Bij FinaTax draait het namelijk niet alleen om de cijfers, maar juist ook om het verhaal achter die cijfers. Dus ook om u, de ondernemer. U kunt dus altijd op onze betrokkenheid, kennis en ervaring rekenen. Het traject starten we daarom in ieder geval eerst met een diepgaand intakegesprek. We leren u en uw onderneming graag kennen voordat we met uw estate planning aan de slag kunnen gaan.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over FinaTax of over onze dienstverlening op het gebied van estate planning? Neem dan contact met ons op voor direct antwoord op uw vraag. Of maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Mail naar info@finatax.nl en wij nemen direct contact met u op.