Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. FinaTax is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan FinaTax of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FinaTax.

Voor eventuele toestemming kunt u zich wenden tot:

FinaTax
Seinstraat 22
3de etage
1223 DA Hilversum
E-mail info@finatax.nl
www.finatax.nl

© 2018 FinaTax, alle rechten voorbehouden.