Jaarrekening: inzicht in uw financiële situatie

Iedere besloten vennootschap (BV), naamloze vennootschap (NV) of coöperatie moet jaarlijks een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Een jaarrekening is een financieel verslag van uw onderneming. Een jaarrekening geeft u en andere belanghebbenden inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf en geeft een duidelijk overzicht van de financiële gang van zaken. U kunt met de jaarrekening als ondernemer precies zien hoeveel winst of verlies er is gemaakt in het afgelopen boekjaar. Daarnaast is het voor u met een jaarrekening een stuk makkelijker om uw onderneming te vergelijken met dat van branchegenoten. In een jaarrekening ziet u door de uniforme kostenposten goed hoe een onderneming zijn geld besteedt. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. Er zijn twee soorten jaarrekeningen, de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening.

Fiscale jaarrekening

Iedere ondernemer moet een financiële verantwoording afleggen aan de Belastingdienst, dat gebeurt met een fiscale jaarrekening. Die fiscale jaarrekening moet aan de normen van de fiscus voldoen en is bedoeld om de fiscale winst van uw onderneming te berekenen. De gegevens uit de jaarrekening worden gebruikt om de winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers in te dienen. Dee aangifte bevat standaard een balans en een resultatenrekening. Bij een controle of onderzoek door de Belastingdienst kan de jaarrekening worden opgevraagd, omdat daarin de belangrijkste toelichtingen op de balans en resultatenrekening worden vermeld.

Bedrijfseconomische jaarrekening

De bedrijfseconomische jaarrekening geeft – anders dan de fiscale jaarrekening – een goed beeld van de situatie van een onderneming. In deze jaarrekening wordt geen rekening gehouden met fiscale normen. Deze jaarrekening geeft u vanuit bedrijfseconomisch oogpunt inzicht in de vermogenssituatie van uw onderneming en van de resultaten. Deze jaarrekening wordt vaak gebruikt bij (her)financiering of verkoop van de onderneming of om financiële verantwoording af te leggen aan externe financiers zoals banken.

Wat wij voor u kunnen betekenen

FinaTax maakt duidelijke jaarrekeningen voor ondernemingen in diverse branches. Per bedrijf bekijken wij welke aanpak het beste gehanteerd kan worden voor het samenstellen van de jaarrekening. Vaak is een uitgebreide jaarrekening opstellen verplicht, soms is een jaarbalans met alleen een toelichting voldoende. Daarbij zetten wij de cijfers van uw jaarrekening om in duidelijke taal, want een jaarrekening maken is meer dan alleen een opsomming van getallen. Ook bespreken wij met u hoe uw organisatie er op het betreffende moment voor staat zodat u goed inzicht in uw situatie heeft en geven wij u advies hoe u bepaalde zaken zou kunnen optimaliseren.

In de aanpak van FinaTax staat een goede, persoonlijke relatie met u voorop. Bij FinaTax draait het namelijk niet alleen om de cijfers, maar juist ook om het verhaal achter die cijfers. Dus ook om u, de ondernemer. U kunt dus altijd op onze betrokkenheid, kennis en ervaring rekenen. Het traject starten we daarom in ieder geval eerst met een diepgaand intakegesprek. We leren u en uw onderneming graag kennen voordat we met uw jaarrekening aan de slag kunnen gaan.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over FinaTax of over onze dienstverlening op het gebied van administratie? Neem dan contact met ons op voor direct antwoord op uw vraag. Of maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Mail naar info@finatax.nl en wij nemen direct contact met u op.